Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zespół Fallota

Zespół Fallota, inaczej tetralogia Fallota jest wrodzoną, siniczą wadą serca. Zaburzenia krążenia powstają w następstwie złożonych nieprawidłowości anatomicznych. Tetralogia Fallota stanowi około 3-5% wszystkich wrodzonych wad serca i jest najczęstszą siniczą wadą serca w okresie poniemowlęcym.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zespołu Fallota

Zespół Fallota składa się z 4 nieprawidłowości:
 • zwężenia tętnicy płucnej
 • ubytku w górnej błoniastej części przegrody międzykomorowej
 • przesunięcia na prawo aorty, tak że jej ujście znajduje się ponad ubytkiem przegrody międzykomorowej i otrzymuje ona krew z prawej i lewej komory
 • przerostu prawej komory
Oprócz tych 4 elementów może pojawić się także ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

W wyniku zwężenia drogi odpływu z prawej komory następuje zmniejszenie przepływu krwi przez płuca i związane z tym zmniejszenie natlenowania krwi. Pojawia się sinica, a także zwiększa się ciśnienie w prawej komorze prowadząc do powstania przecieku krwi z krążenia płucnego do krążenia systemowego.

Objawy:
 • sinica
 • duszność
 • łatwe męczenie się
 • napady hipoksemiczne
 • niepokój
 • pałeczkowate palce
 • objaw kucania, dziecko kucając zmniejsza stopień hipoksemii
Badaniami stosowane w diagnozowaniu Zespołu Fallota są:
 • badanie elektrokardiograficzne
 • zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej
 • badanie echokardiograficzne
 • angiokardiografia
Leczenie polega na wykonaniu zabiegu chirurgicznego. Najdłużej stosuje się zabiegi paliatywne. Najgroźniejsze w chorobie jest niedotlenienie krwi wynikające ze zmniejszonego jej przepływu przez płuca. Zabiegi paliatywne polegają na wytworzeniu zespolenia tętnicy płucnej z aortą zwiększając ilość krwi przepływającej przez płuca. W niektórych przypadkach stosuje się operację Blalocka-Taussig, zmniejszającą objawy, ale nie będącą operacją definitywną.

Całkowita korekcja polega na usunięciu wszystkich nieprawidłowości anatomicznych. Istnieje większe ryzyko niż w leczeniu paliatywnym, jednak obecnie wykonuje się je nawet u najmłodszych dzieci.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zespołu Fallota

Wady wrodzone serca

Wady serca wrodzone są klasyfikowane i dzielone w rozmaity sposób. Najczęściej oparte są one na obecności lub braku charakterystycznych objawów klinicznych (wady wczesnosinicze, późnosinicze i bezsinicze), (wady ze zmniejszonym, zwiększonym i prawidłowym przepływem płucnym) oraz na opisie zmian anatomicznych, grupowanych w zespoły (zw... czytaj więcej

Tetralogia Fallota

Tetralogia Fallota jest chorobą o podłożu genetycznym, która dotyka najmłodszych. Schorzenie to dotyczy czterech wad mięśnia serca, które występują jednocześnie, dlatego też choroba ta określana jest mianem zespołu zaburzeń.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby