Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Kardiomiopatia

Kardiomiopatie są chorobą mięśnia sercowego niebędące wynikiem choroby wieńcowej, nadciśnienia, choroby osierdzia czy wady wrodzonej serca. Jest to grupa chorób o stosunkowo wysokim stopniu umieralności. Częstość ich występowania i rozpoznawania na przestrzeni ostatnich lat wzrasta.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy kardiomiopatii

Wyróżnia się trzy podstawowe typy kardiomiopatii:
  1. Kardiomiopatia rozstrzeniowia
  2. Kariomiopatia przerostowa
  3. Kardiomiopatia restrykcyjna
Kardiomiopatia rozstrzeniowia - jest to choroba mięśnia sercowego, która charakteryzuje się powiększeniem serca, rozstrzenią obu komór, zmniejszeniem kurczliwości jednej komory lub dwóch, oraz zastoinową niewydolnością serca. Etiologia nie jest w pełni znana. Brane są pod uwagę uwarunkowania genetyczne, toksyczne, infekcje genetyczne, infekcje wirusowe i zaburzenia immunologiczne.
Okazuje się, że członkowie rodzin 20% chorych mają również objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej. Występowanie choroby potwierdza się za pomocą rtg klatki piesiowej, EKG i echokardiogramu. Leczenie jest podobne do zasad leczenia przewlekłej niewydolności serca.
Zapadalność w całej populacji wynosi 5-8 przypadków na 100 000 osób. Ludzie rasy czarnej oraz mężczyźni chorują na nią częściej (także przeżywalność jest gorsza), aniżeli osoby rasy białej i kobiety. Dotyka przede wszystkim osób w średnim wieku.
Kardiomiopatia przerostowa - cechą charakterystyczną jest przerost lewej komory serca, szczególnie przegrody. Choroba często przebiega bezobjawowo, z dość długo zachowaną prawidłową kurczliwością. Zaburzenia dotyczą głównie funkcji rozkurczowej serca. Schorzenie to dotyka głównie mężczyzn w wieku między 30 - 40 rokiem życia, a roczna śmiertelność wynosi 1 - 3%.
Kardiomiopatia tego typu jest chorobą przekazywaną genetycznie. Szczególnie narażone są osoby uprawiające sport, ponieważ wśród nich, w wyniku zmniejszonej pojemności minutowej serca, częściej dochodzi do omdleń i nagłych zgonów sercowych.
Leczenie polega na unikaniu dużych wysiłków fizycznych, stosowaniu leków blokujących receptory beta -adrenergiczne. Tylko 5 - 10% chorych, wymaga leczenia chirurgicznego.
Kardiomiopatia restrykcyjna - inaczej zwana zarastającą, jest najrzadziej spotykaną formą kardiomiopatii. Polega na zaburzeniach czynności rozkurczowej i powstawaniu niewydolności krążenia opornej na leczenie.
Jest to choroba o największej śmiertelności, bez przeszczepu serca średnie przeżycie wynosi jedynie 1,5 roku. Chorzy na kardiomiopatie mają osłabioną tolerancję wysiłku, narzekają na słabość i duszność. Leczenie jest zachowawcze i zależy od przyczyny choroby.


Zobacz również objawy tej choroby: Objawy kardiomiopatii

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest to choroba mięśnia sercowego. Cechuje się powiększeniem jednej lub obu komór serca. Przerost jest z reguły asymetryczny. Uszkodzenie mięśnia sercowego prowadzi do zmniejszenia kurczliwości serca. czytaj więcej

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej występującą chorobą układu krążenia, jest zarazem najczęstszą przyczyną rozwoju choroby niedokrwiennej serca i udarów mózgu. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Jakie są czynniki, które sprawiają, że zwykła komórka zmienia się w komórkę rakową? »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności